Srdečně Vás vítáme na přihlašovací stránce
testovací kampaně „SPAR free from”
Bookmark and Share


 
K podání Vaší zprávy vyplňte prosím následující formulář
  nebudou zveřejnovány
Přezdívka   obraz
Email
Jméno
Příjmení
Pohlaví
Věk
Adresa: ulice, číslo popisné
PSČ/Bydliště
Země
Týká se mě téma
Tyto intolerance se týkají
Zvolte výrobky
 
Podat zprávu  
Podmínky účasti:
Všechny osoby podávající zprávu o testování produktů SPAR free from, souhlasí s jejím bezplatným zveřejněním - a to i ve zkrácené formě – včetně svého uživatelského jména a eventuálně fotografie na webových stránkách www.interspar.cz nebo případně k reklamním účelům.
Všichni vylosovaní výherci a také ostatní souhlasí dále s tím, že údaje, které uvedli ve svých přihláškách, budou společností SPAR ČOS s.r.o použity k realizaci této akce. Tyto údaje budou využity pouze k uskutečnění této akce a nebudou poskytovány dalším osobám. Vyhrazujeme si právo, obdržené zprávy o testování výrobků SPAR free from nezveřejňovat. Právní cesta je vyloučena.